Videos

Videos

P. I. Tchaikovsky: “Symphony Nr. 5 E Minor” (excerpt)


L. van Beethoven: “Symphony Nr. 9 D Minor” (excerpt 1st Mov)


L. van Beethoven: “Symphony Nr. 9 D Minor” (excerpt 4th Mov)


Enrique Soro: “Danza Fantastica” (excerpt)